Rēzeknes pilsētas dome
SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA-SDP
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS KRIŠĀNS
353
258
99
937
1
Ievēlēts
5
ILMĀRS OSTROVSKIS
361
250
99
929
2
2
PĒTERIS KEIŠS
404
174
132
820
3
3
PĀVELS BALABKINS
429
150
131
797
4
4
REGĪNA DARAPOĻSKA
452
89
169
698
5
13
DAINIS PĪRĀGS
527
44
139
683
6
6
VILMA KAĻIŅINA
523
45
142
681
7
15
JURIS GLINSKIS
526
40
144
674
8
11
LŪCIJA MIČULE
498
53
159
672
9
10
LEVS ŠEINKERS
516
43
151
670
10
12
JĀNIS ŽUKOVSKIS
534
28
148
658
11
9
SERGEJS ŠILOVS
525
27
158
647
12
7
ALEKSEJS STECS
539
18
153
643
13
14
JĀNIS NOVIKS
541
17
152
643
14
8
SVETLANA DEŅISOVA
520
27
163
642
15
16
RITA ZOMMERE
522
26
162
642
16