Rēzeknes pilsētas dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JURIS GUNTIS VJAKSE
246
420
196
1189
1
Ievēlēts
7
VITOLDS KUDURS
453
178
231
912
2
3
VIJA POIKĀNE
472
155
235
885
3
2
SKAIDRĪTE BALTACE
480
150
232
883
4
11
VIKTORS PETROVS
516
102
244
823
5
12
ILMĀRS DREĻS
551
78
233
810
6
4
RAIMONDS ARBIDĀNS
507
96
259
802
7
6
ILONA RUPAINE
549
74
239
800
8
5
ARKĀDIJS REINIEKS
553
69
240
794
9
10
JĀNIS KRAVALIS
594
39
229
775
10
8
AIVARS KAUPUŽS
574
44
244
765
11
9
OTTOMĀRS RIHTERS
560
51
251
765
12
13
VLADIMIRS CVETKOVS
569
39
254
750
13
16
VACLAVS KOVAĻEVSKIS
560
42
260
747
14
15
ANDREJS MAZURS
580
29
253
741
15
14
KASPARS KRIŠĀNS
590
19
253
731
16