Rēzeknes pilsētas dome
"VIENOTA RĒZEKNE"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
GUNĀRS SPRADZENKO
558
477
157
1675
1
Ievēlēts
1
JURIJS PETKEVIČS
595
398
199
1554
2
Ievēlēts
2
MAIJA MUCENIECE
691
248
253
1350
3
13
ROLANDS DUNCĀNS
812
181
199
1337
4
8
EDGARS ŠKINČS
766
197
229
1323
5
16
JĀZEPS KORSAKS
756
200
236
1319
6
5
MĀRA LAGZDIŅA
800
143
249
1249
7
4
VASILIJS SMUĻS
708
172
312
1215
8
15
JĀNIS MEŽINSKIS
901
69
222
1202
9
7
MAIJA BRĒĶE
817
109
266
1198
10
14
ĻEVS SUHOBOKOVS
805
105
282
1178
11
6
ANATOLIJS HRISTAFOROVS
838
83
271
1167
12
12
MĀRTIŅŠ OPOLAIS
872
56
264
1147
13
11
VIKTORS GERASIMOVIČS
864
58
270
1143
14
10
MAREKS VORONOVS
886
39
267
1127
15
9
VLADIMIRS NESTEROVS
882
40
270
1125
16