Balvu novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INĀRA ŅIKUĻINA
302
569
147
1606
1
Ievēlēts
4
LĪGA KOZLOVSKA
551
254
213
1225
2
Ievēlēts
5
ANITA PETROVA
650
182
186
1180
3
Ievēlēts
3
AUGUSTS VOIKA
611
194
213
1165
4
11
JĀNIS VANCĀNS
646
162
210
1136
5
9
MARUTA CASTROVA
682
122
214
1092
6
2
ĢIRTS TEILĀNS
661
124
233
1075
7
8
ANDRS VANAGS
729
89
200
1073
8
17
BIRUTA PUNDURE
727
90
201
1073
9
10
BENEDIKTS ANČS
717
80
221
1043
10
13
AIJA IKSTENA
750
57
211
1030
11
14
VALDIS SĒRMŪKŠS
684
90
244
1030
12
6
VALDIS ZĀBELIS
701
80
237
1027
13
7
SANDRIS ŠALAJEVS
735
60
223
1021
14
12
MAIJA LAICĀNE
741
57
220
1021
15
16
KĀRLIS BOLDĀNS
735
50
233
1001
16
18
OĻĢERTS ZAHARĀNS
750
38
230
992
17
15
DĀRTA TJUNĪTE
669
78
271
991
18