Balvu novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
INTA KAĻVA
550
274
111
1288
1
Ievēlēts
1
ANDRIS KAZINOVSKIS
502
274
159
1240
2
Ievēlēts
2
EGONS SALMANIS
586
232
117
1240
3
Ievēlēts
6
PĒTERIS OZOLIŅŠ
574
209
152
1182
4
4
REGĪNA LIVKE
614
153
168
1110
5
10
VILNIS DZENIS
662
116
157
1084
6
5
SARMĪTE PUŽULE
671
109
155
1079
7
18
VELGA PILĀTE
633
122
180
1067
8
8
PĒTERIS SUPE
653
111
171
1065
9
9
GUNA TŪMIŅA
669
103
163
1065
10
14
ANASTASIJA GABRĀNE
689
88
158
1055
11
17
PĒTERIS GARJĀNIS
690
82
163
1044
12
15
ANDREJS KRAKUPS
695
79
161
1043
13
7
IRĒNA SPRUDZĀNE
704
74
157
1042
14
11
ILONA STEPĀNE
705
71
159
1037
15
12
ANDRIS ĶERĀNS
680
82
173
1034
16
13
JANA KOMANE
711
50
174
1001
17
16
ANTRA EIZĀNE
674
56
205
976
18