Balvu novada dome
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS TRUPOVNIEKS
384
1311
88
3278
1
Ievēlēts
3
SANDIS PUKS
1182
319
282
2092
2
Ievēlēts
13
SARMĪTE CUNSKA
1252
270
261
2064
3
Ievēlēts
2
PĒTERIS KALNIŅŠ
1276
242
265
2032
4
Ievēlēts
5
RAIMONDS BOMBĀNS
1326
181
276
1960
5
Ievēlēts
14
JĀZEPS LUDBORŽS
1332
177
274
1958
6
8
DIĀNA BORDĀNE
1326
177
280
1952
7
4
IVETA TILTIŅA
1334
162
287
1930
8
11
JĀZEPS JERMACĀNS
1374
129
280
1904
9
15
IVARS ZAHARĀNS
1345
141
297
1899
10
9
JĀNIS ZELČS
1385
99
299
1855
11
7
JĀNIS ROGINSKIS
1276
150
357
1848
12
10
MARUTA TABŪNE
1390
87
306
1836
13
6
DACE IVANOVA
1376
92
315
1832
14
12
AIVARS KAIRIŠS
1416
64
303
1816
15
16
LOLITA BERNE
1361
90
332
1813
16
17
ANDIS GRĀVĪTIS
1329
105
349
1811
17
18
ĒVALDS DIČEVS
1266
113
404
1764
18