Viļakas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
LEONIDS CVETKOVS
104
159
8
474
1
Ievēlēts
3
SVETLANA ROMĀNE
157
94
20
397
2
Ievēlēts
2
ALEVTINA REZGALE
175
74
22
375
3
5
ANTONS SLIŠĀNS
177
70
24
369
4
7
ALEKSANDRS JAKUČEVS
166
74
31
366
5
8
LARISA KĻAVIŅA
195
52
24
351
6
6
ALEKSANDRS BARKĀNS
192
51
28
346
7
4
NATĀLIJA SPRUDZĀNE
193
50
28
345
8
12
VLADIMIRS SEREBREŅICKIS
186
53
32
344
9
10
JEĻENA SUHIHA
204
42
25
340
10
15
NATĀLIJA ZAHAROVA
204
41
26
338
11
14
TATJANA VASIĻJEVA
207
38
26
335
12
13
IVANS SVĀTIŅŠ
206
38
27
334
13
11
PĀVELS UPĪTS
202
38
31
330
14
9
TATJANA SUPE
210
33
28
328
15