Viļakas novada dome
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
PĒTERIS PRAVS
81
52
27
220
1
Ievēlēts
1
ANTONS PUŽULIS
74
55
31
219
2
2
MARUTA BROKĀNE
87
45
28
212
3
5
ĒVALDS VANCĀNS
104
31
25
201
4
8
TATJANA ŠAICĀNE
113
19
28
186
5
12
VALENTĪNA ANDREJEVA
114
16
30
181
6
9
VIKTORS APSĪTIS
109
18
33
180
7
13
DAINA PUŽULE
115
15
30
180
8
7
ERVĪNS VEĻĶERS
107
18
35
178
9
11
INTA BARKĀNE
113
14
33
176
10
4
IRĒNA BUKŠA
114
13
33
175
11
10
MONIKA KEIŠA
118
10
32
173
12
6
KLINTA KOKOREVIČA
111
13
36
172
13