Baltinavas novada dome
"MĒS - BALTINAVAI!"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JEVGENIJS ZELČS
83
340
29
809
1
Ievēlēts
15
IMANTS SLIŠĀNS
219
192
41
649
2
Ievēlēts
2
GUNTARS BARTKEVIČS
249
156
47
607
3
Ievēlēts
16
INTA VILKASTE
263
127
62
563
4
Ievēlēts
14
LIDIJA SILIŅA
250
129
73
554
5
Ievēlēts
13
AIJA NAGLE
303
76
73
501
6
Ievēlēts
8
ANTRA KEIŠA
309
57
86
469
7
Ievēlēts
10
GUNTIS KŪKOJS
291
66
95
469
8
Ievēlēts
5
MARIJA BUKŠA
294
62
96
464
9
Ievēlēts
7
ANTOŅINA JEVDOKIMOVA
307
54
91
461
10
Ievēlēts
11
VILHELMS LAGANOVSKIS
318
48
86
460
11
4
VLADIMIRS BOLGAROVS
295
58
99
457
12
12
RAIMONDS LEICĀNS
309
49
94
453
13
9
ILZE KRIŠĀNE
291
51
110
439
14
3
KRISTAPS BOLDĀNS
288
47
117
428
15
6
INĀRA DAUKSTE
312
28
112
414
16