Baltinavas novada dome
PĀRLIECĪBA BALTINAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAI.
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(1)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
IMANTS BLEIDELS
0
33
0
72
1
Ievēlēts