Baltinavas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VALDIS ZELTKALNS
11
9
2
34
1
11
JĀNIS HUDJAKOVS
17
4
1
30
2
5
MARIJA SKABA
10
7
5
29
3
4
TAISIJA JERMACĀNE
18
2
2
27
4
8
IMANTS SKABS
14
4
4
27
5
2
GUNITA MINCĀNE
15
3
4
26
6
12
IVARS SKABS
13
4
5
26
7
6
PĒTERIS KEIŠS
14
3
5
25
8
7
LIENE ČUGUROVA
16
1
5
23
9
9
ZINAIDA KOVŠOVA
18
0
4
23
10
3
VALĒRIJS KOVŠOVS
17
0
5
22
11
10
ELEONORA VILNE
16
0
6
21
12