Baltinavas novada dome
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SARMĪTE TABORE
30
33
3
108
1
Ievēlēts
3
ARNIS CĪRULIS
41
20
5
93
2
Ievēlēts
9
ANITA MEŽALE
39
20
7
91
3
2
VIJA LOČMELE
38
20
8
90
4
12
VENERANDA RUSKULE
43
17
6
89
5
7
MĀRA PILĀNE
43
16
7
87
6
5
SILVIJA GABRANOVA
52
11
3
86
7
13
SANDRA LOČMELE
46
14
6
86
8
4
VOLDEMĀRS KAŅEPE
44
14
8
84
9
6
ULDIS LOGINS
44
13
9
82
10
10
ELIZABETA ZELČA
45
12
9
81
11
11
INESE MEDNE
49
9
8
79
12
8
SARMĪTE BUKŠA
48
9
9
78
13