Krāslavas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MEČISLAVS LUKŠA
207
111
43
497
1
Ievēlēts
2
EGILS MUSKARS
240
81
40
470
2
3
OLGA JOKSTE
251
71
39
461
3
13
PĒTERIS NIPĀNS
289
36
36
429
4
4
VALDIS VIĻUMS
301
26
34
421
5
7
KONSTANCIJA KIRSANOVA
282
34
45
418
6
17
LIDIJA OSTROVSKA
299
25
37
417
7
9
JURIJS ŠVABS
287
30
44
415
8
10
JEĻENA VOROŠILOVA
290
28
43
414
9
12
ANDREJS ZAROVSKIS
294
26
41
414
10
6
JĀNIS VĒVERS
295
23
43
409
11
5
VALĒRIJS DROZDOVS
298
20
43
406
12
14
ŽANNA DROZDOVSKA
294
22
45
406
13
16
ELITA ORNICĀNE
296
19
46
402
14
8
RUDĪTE LIPŠĀNE
300
16
45
400
15
11
ANTOŅINA TUČE
295
17
49
397
16
15
BIRUTA STIVRIŅA
288
18
55
392
17