Dagdas novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JANĪNA TUKIŠA
264
348
54
1097
1
Ievēlēts
4
JURIS VIĻUMS
436
178
52
929
2
Ievēlēts
5
ZINAIDA KONOŠONOKA
442
168
56
915
3
Ievēlēts
2
PĒTERIS VAIČULIS
484
141
41
903
4
Ievēlēts
18
DAINIS PLATACIS
450
138
78
863
5
3
RAIMONDS NIPERS
409
152
105
850
6
15
AINA ZARIŅA
511
97
58
842
7
13
ANDRIS BEITĀNS
475
110
81
832
8
6
EDMUNDS STALIDZĀNS
501
94
71
826
9
17
ANDRIS MIZĀNS
513
84
69
818
10
8
JĀNIS ANDŽĀNS
505
83
78
808
11
10
ZINAIDA ZARIŅA
522
74
70
807
12
12
LOLITA BEINAROVIČA
516
77
73
807
13
16
OLGA LUKJANSKA
513
78
75
806
14
11
GUNTIS BEITĀNS
505
81
80
804
15
9
IVARS PLIVČS
516
75
75
803
16
7
ALDIS BEITĀNS
472
95
99
799
17
14
LĪGA GABRĀNE
536
35
95
743
18