Ludzas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts
626.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JEVGENIJA KUŠČA
169
211
53
2
SERGEJS BOGDANOVS
279
121
33
3
ALEKSANDRS JAKIMOVS
313
76
44
4
IGORS LAPŠOVS
285
102
46
5
ZINAĪDA BULIGA
290
63
80
6
ARTEMIJS DOBROVOĻSKIS
341
51
41
7
VALĒRIJS PETROVSKIS
304
51
78
8
VALENTĪNA LUKINA
319
68
46
9
VALĒRIJS DZEVALTOVSKIS
347
21
65
10
OLGA PETROVA
346
53
34
11
STASS ASTAŠEVS
341
15
77
12
ĒRIKS MICKĀNS
332
41
60
13
VLADIMIRS VENGRA
327
53
53
14
VOLDEMĀRS DIBAŅINS
360
27
46
15
ANATOLIJS LISOVECS
347
28
58
16
AINA FJODOROVA
366
13
54
17
ALBĪNA BOKIŠA
333
46
54
18
JURIJS SUPOVS
334
41
58