Ludzas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts
637.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JEVGENIJA KUŠČA
19
7
6
2
SERGEJS BOGDANOVS
21
4
7
3
ALEKSANDRS JAKIMOVS
21
5
6
4
IGORS LAPŠOVS
21
5
6
5
ZINAĪDA BULIGA
20
2
10
6
ARTEMIJS DOBROVOĻSKIS
23
1
8
7
VALĒRIJS PETROVSKIS
20
2
10
8
VALENTĪNA LUKINA
20
4
8
9
VALĒRIJS DZEVALTOVSKIS
22
1
9
10
OLGA PETROVA
18
8
6
11
STASS ASTAŠEVS
23
0
9
12
ĒRIKS MICKĀNS
25
2
5
13
VLADIMIRS VENGRA
13
16
3
14
VOLDEMĀRS DIBAŅINS
23
2
7
15
ANATOLIJS LISOVECS
20
6
6
16
AINA FJODOROVA
26
0
6
17
ALBĪNA BOKIŠA
21
4
7
18
JURIJS SUPOVS
25
1
6