Ludzas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
626.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALENTĪNA LAZOVSKA
22
85
24
2
LOLITA GREITĀNE
69
47
15
3
ANATOLIJS STJADE
104
10
17
4
AIVARS MEIKŠĀNS
103
5
23
5
IGORS AFANASJEVS
103
9
19
6
ANTOŅINA SJAKSTE
103
6
22
7
VALENTĪNA SMIRNOVA
105
5
21
8
ELEONORA OBRUMĀNE
93
17
21
9
MĀRIS LOSĀNS
91
21
19
10
AIVARS KĀRKLIŅŠ
98
11
22
11
AINA PETROVSKA
93
17
21
12
IMANTS BOGOMOLS
104
6
21
13
AIVARS PAULINS
101
8
22
14
LARISA GUDKOVA
103
5
23
15
LIJA KAIROVA
95
12
24
16
MĀRĪTE LIPSKA
102
4
25
17
ALVIS BUDREVIČS
101
12
18