Ludzas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
637.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALENTĪNA LAZOVSKA
3
11
6
2
LOLITA GREITĀNE
8
10
2
3
ANATOLIJS STJADE
11
2
7
4
AIVARS MEIKŠĀNS
10
2
8
5
IGORS AFANASJEVS
9
1
10
6
ANTOŅINA SJAKSTE
9
1
10
7
VALENTĪNA SMIRNOVA
9
1
10
8
ELEONORA OBRUMĀNE
7
10
3
9
MĀRIS LOSĀNS
8
5
7
10
AIVARS KĀRKLIŅŠ
10
3
7
11
AINA PETROVSKA
9
3
8
12
IMANTS BOGOMOLS
9
4
7
13
AIVARS PAULINS
9
1
10
14
LARISA GUDKOVA
9
1
10
15
LIJA KAIROVA
10
3
7
16
MĀRĪTE LIPSKA
6
3
11
17
ALVIS BUDREVIČS
9
2
9