Ludzas novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts
626.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
BORISS KOZLOVS
81
54
55
2
JURIS ATSTUPENS
81
71
38
3
KSENIJA MIKLAŠEVIČA
128
18
44
4
EDGARS MEKŠS
96
77
17
5
ARTURS ISAKOVIČS
118
41
31
6
ILGA MIKIJANSKA
137
18
35
7
INĀRA KONOVALOVA
102
34
54
8
VLADIMIRS MARUDENOKS
142
9
39
9
DZIDRA DUKŠTA
133
19
38
10
LINA ZMIČEREVSKA
147
9
34
11
INGA PRIKULE
138
18
34
12
JEVĢĒNIJS SLIŠĀNS
132
16
42
13
JĀNIS CIRMANS
127
27
36
14
GEORGIJS MARTUŽENOKS
144
8
38
15
VIESTURS RANCĀNS
132
28
30
16
ANDRIS VALEINIS
145
15
30
17
DĀVIS BARKĀNS
133
24
33
18
ARNOLDS JAKUPĀNS
139
20
31