Ludzas novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts
637.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
BORISS KOZLOVS
100
22
56
2
JURIS ATSTUPENS
100
27
51
3
KSENIJA MIKLAŠEVIČA
18
135
25
4
EDGARS MEKŠS
90
69
19
5
ARTURS ISAKOVIČS
82
48
48
6
ILGA MIKIJANSKA
108
28
42
7
INĀRA KONOVALOVA
106
23
49
8
VLADIMIRS MARUDENOKS
121
11
46
9
DZIDRA DUKŠTA
110
31
37
10
LINA ZMIČEREVSKA
123
12
43
11
INGA PRIKULE
117
16
45
12
JEVĢĒNIJS SLIŠĀNS
117
14
47
13
JĀNIS CIRMANS
113
22
43
14
GEORGIJS MARTUŽENOKS
114
15
49
15
VIESTURS RANCĀNS
112
31
35
16
ANDRIS VALEINIS
123
14
41
17
DĀVIS BARKĀNS
114
19
45
18
ARNOLDS JAKUPĀNS
114
22
42