Zilupes novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
OĻEGS AGAFONOVS
184
766
13
1905
1
Ievēlēts
2
VITĀLIJS VAĻDENS
649
248
66
1334
2
Ievēlēts
4
SKAIDRĪTE MARČENOKA
682
176
105
1223
3
Ievēlēts
6
NIKOLAJS JEFIMOVS
747
141
75
1218
4
Ievēlēts
3
VLADIMIRS ŅIKITINS
688
165
110
1207
5
Ievēlēts
5
SERGEJS FENČENKO
746
131
86
1197
6
Ievēlēts
7
MARIJA MEIKŠĀNE
708
150
105
1197
7
Ievēlēts
13
LEONĪDS OSIPOVS
767
115
81
1186
8
Ievēlēts
10
GUNĀRS SMUĻKO
760
117
86
1183
9
Ievēlēts
8
LUDMILA MATVEJENKO
709
141
113
1180
10
Ievēlēts
11
TAISA SEMJONOVA
738
119
106
1165
11
Ievēlēts
9
RIHARDS MIŠKINS
730
118
115
1155
12
Ievēlēts
12
VASILIJS SOTČENKO
751
93
119
1126
13