Zilupes novada dome
ZILUPEI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(1)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SERGEJS VANZOVIČS
0
78
3
182
1
Ievēlēts