Ciblas novada dome
MĒS NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
RUDĪTE LAIZĀNE
146
370
82
959
1
Ievēlēts
2
EDUARDS LUCKĀNS
387
143
68
746
2
Ievēlēts
9
IVĀRS BIRSKIS
365
154
79
746
3
Ievēlēts
6
ANTONS TURLAJS
430
95
73
693
4
Ievēlēts
11
ANDRIS MIKLUCĀNS
410
101
87
685
5
Ievēlēts
12
ALLA LOČMELE
429
91
78
684
6
Ievēlēts
13
PĒTERIS BURBO
430
90
78
683
7
7
GUNTA STOLERE
418
88
92
667
8
3
INĀRA SPRUDZĀNE
421
84
93
662
9
5
JĀNIS KILUPS
416
86
96
661
10
10
JURIS KEIŠS
452
68
78
661
11
4
VIJA TABŪNE
443
70
85
656
12
15
LILIJA PROTASOVA
398
80
120
631
13
8
INĀRA MIKIJANSKA-JAKUPĀNE
475
35
88
618
14
14
ĒRIKS ASTIČS
452
45
101
615
15