Ciblas novada dome
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(5)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ALBERTS GALIULLINS
15
20
1
61
1
4
ROMUALDA IVANOVA
19
15
2
55
2
2
SERGEJS PAVLOVSKIS
20
14
2
54
3
3
AIVARS KOZLOVSKIS
21
9
6
45
4
5
SVETLANA GRIŠČENKO
25
7
4
45
5