Ciblas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
ĒRIKS MANUKINS
46
22
16
104
1
Ievēlēts
6
INESE BIRSKA
57
16
11
103
2
15
DZIDRA KIVRĀNE
48
19
17
100
3
9
ANITA KAČALOVA
52
15
17
96
4
13
GAĻINA LEITĀNE
49
16
19
95
5
7
DZINTARS DZERKAĻS
52
14
18
94
6
10
ZENTA OSIPOVA
60
10
14
94
7
1
ANNA MATVEJENKO
44
17
23
92
8
3
PĒTERIS TRUKŠĀNS
54
12
18
92
9
4
INTA VABALE
57
10
17
91
10
11
REGĪNA KOZLOVSKA
57
10
17
91
11
12
VIJA RUDZIŠA
60
8
16
90
12
8
JOLANTA KRIŠĀNE
63
6
15
89
13
14
DACE RUŠKO
58
8
18
88
14
5
VIJA PROBOKA
57
4
23
79
15