Preiļu novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
JĀNIS ANSPOKS
161
245
54
741
1
Ievēlēts
4
NIKOLAJS BOGDANOVS
253
122
85
587
2
Ievēlēts
15
INĀRA MIHAILOVA
309
70
81
539
3
10
JANĪNA ŠŅEPSTE
286
80
94
536
4
3
ANNA DZIDRA BERNĀNE
299
72
89
533
5
14
RAIMONDS RUBINS
313
53
94
509
6
1
DZINTRA ŠMUKSTE
268
71
121
500
7
12
EDGARS LIVZĀNS
331
33
96
487
8
13
IVARS KIVRIŅŠ
305
46
109
487
9
7
VIJA DAUKŠTE
321
35
104
481
10
11
LIDIJA BRICE
301
42
117
475
11
6
SILVIJA IVANĀNE
310
37
113
474
12
5
EDGARS ROŽINSKIS
313
35
112
473
13
9
ANATOLIJS PETROVS
300
41
119
472
14
8
VIKTORS AGURJANOVS
311
21
128
443
15