Līvānu novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MAIJA SPŪLE
235
818
82
2111
1
Ievēlēts
2
VIKTORS KŪKA
767
173
195
1353
2
Ievēlēts
16
NORMUNDS BRUKMANIS
822
133
180
1328
3
Ievēlēts
14
GINTA VUCINA
825
123
187
1311
4
Ievēlēts
6
VALIJA VAIVODE
819
124
192
1307
5
7
ARNIS ZALĀNS
867
97
171
1301
6
17
ANDRIS PASTARS
873
90
172
1293
7
11
ARVĪDS SMIRNOVS
780
133
222
1286
8
3
OLITA BRŪVERE
847
97
191
1281
9
9
RUTA VĒVERE
880
79
176
1278
10
12
AIVIS ANCĀNS
875
65
195
1245
11
5
DIDZIS JURĀNS
855
73
207
1241
12
4
STAŅISLAVS KORSAKS
885
51
199
1227
13
8
VILMĀRS USĀNS
882
47
206
1216
14
15
SANDRA JĒGERMANE
852
60
223
1212
15
10
ZENTA ONCKULE
875
47
213
1209
16
13
SANDRA KIVLENIECE
775
97
263
1209
17