Riebiņu novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ILMĀRS MELUŠKĀNS
338
480
119
1400
1
Ievēlēts
2
VOLDEMĀRS ADAMOVIČS
540
189
208
1020
2
Ievēlēts
5
PĒTERIS PASTARS
584
154
199
994
3
Ievēlēts
9
MAIGONIS MEDIŅŠ
649
114
174
979
4
Ievēlēts
8
ANDRIS PASTARS
650
107
180
966
5
Ievēlēts
4
ANDRS SONDORS
609
119
209
949
6
Ievēlēts
18
INETA ANSPOKA
669
86
182
943
7
11
ARNIS OPOLAIS
682
77
178
938
8
3
JĀNIS KUPRIS
440
194
303
930
9
16
INA MIČULE
670
79
188
930
10
7
VITĀLIJS PASTARS
619
104
214
929
11
14
ĒVALDS BROKS
688
65
184
920
12
6
ARTŪRS POPLAVSKIS
619
90
228
901
13
15
SKAIDRĪTE ŽUKOVA
652
72
213
898
14
17
ANTONS BRIŠKA
684
47
206
880
15
10
TĀLIVALDIS SAULĪTS
703
35
199
875
16
13
VALENTĪNA LITVJAKOVA
659
57
221
875
17
12
INGUNA RUBANE
658
56
223
872
18