Riebiņu novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(8)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
IVANS LUDĀNS
61
81
14
269
1
Ievēlēts
3
GEORGIJS KOVAĻKOVS
82
64
10
256
2
7
SILVIJA SOBOĻEVA
94
50
12
240
3
6
VITĀLIJS SLŪKA
100
46
10
238
4
8
ULDIS ZEIMULIS
104
42
10
234
5
5
RENĀTE STIKĀNE
110
36
10
228
6
2
INESE CIRŠA
113
33
10
225
7
4
LUDMILA LACE
114
29
13
218
8