Riebiņu novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
PĒTERIS ROŽINSKIS
294
260
161
924
1
Ievēlēts
2
JĀZEPS IVANĀNS
365
219
131
913
2
Ievēlēts
6
ĀRIJA PUDULE
426
162
127
860
3
Ievēlēts
3
ALBERTS UPENIEKS
398
173
144
854
4
Ievēlēts
5
MARGARITA KROLE
436
131
148
808
5
Ievēlēts
9
SILVIJA SLŪKA
432
131
152
804
6
4
JĀNIS ZNOTIŅŠ
439
125
151
799
7
7
STANISLAVS STAČS
487
60
168
717
8
8
GUNTIS TJARVJA
477
62
176
711
9
12
AINĀRS OSMANIS
504
39
172
692
10
13
IRĒNA ANINA
495
42
178
689
11
14
VERONIKA PRIKULE
498
40
177
688
12
16
ĀRIS BRUZGULS
510
33
172
686
13
18
ALLA PUNCULE
486
45
184
686
14
15
NATĀLIJA VOLONTE
507
29
179
675
15
10
RITA PUDĀNE
515
23
177
671
16
11
JĀNIS BERGMANS
509
24
182
667
17
17
ZOJA VILCĀNE
513
19
183
661
18