Vārkavas novada dome
MĒS, SAVAM NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(9)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ARTŪRS ŠTAGARS
30
180
18
446
1
Ievēlēts
4
ZITA LAIZĀNE
148
53
27
310
2
Ievēlēts
2
HELĒNA ĒRGLE
138
56
34
306
3
Ievēlēts
3
ELVĪRA ĀBOLIŅA
138
56
34
306
4
5
HELĒNA PIZIČA
145
48
35
297
5
8
ASTRĪDA SPURIŅA
134
49
45
288
6
7
AINĀRS GAVARS
153
28
47
265
7
6
PĒTERIS DŽARDĀNS
175
16
37
263
8
9
EDGARS PLONIS
161
16
51
249
9