Vārkavas novada dome
JAUNAIS NOVADS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(8)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
STAŅISLAVS MALNAČS
37
67
11
189
1
Ievēlēts
3
JURIS LAZDĀNS
61
37
17
153
2
Ievēlēts
5
FRANCIS PIZIČS
67
32
16
149
3
8
VELTA AUGŠPŪLE
64
32
19
146
4
4
ANTOŅINA RUSIŅA
66
28
21
140
5
6
SILVIJA ZIEMELE
72
25
18
140
6
2
AIVARS ČAUNĀNS
64
24
27
130
7
7
VALENTĪNS KRAUKLIS
75
13
27
119
8