Liepājas pilsētas dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
IVARS ĶERVIS
227
816
114
2506
1
Ievēlēts
2
ARNIS JEKSTE
779
246
132
1918
2
3
KRISTĪNE GRULLE-DRULLE
825
161
171
1794
3
7
IVETA ĻESINA
847
132
178
1758
4
8
EDGARS SALDENIEKS
904
98
155
1747
5
11
MĀRIS STANKEVIČS
858
116
183
1737
6
4
ULDIS PIRKTIŅŠ
857
114
186
1732
7
17
GUNĀRS STANKEVIČS
881
102
174
1732
8
16
GUNĀRS GŪŽA
894
93
170
1727
9
12
VALDA ŠNEIDERE
915
81
161
1724
10
15
IMANTS RADAVS
922
69
166
1707
11
5
ANITA BARANOVSKA
886
83
188
1699
12
10
INESE EISTERE
873
89
195
1698
13
6
INGA SPIRĢE-LAUKMANE
909
69
179
1694
14
9
EMĪLIJA ZIEMELE
861
90
206
1688
15
13
ERIKA KURSA
906
66
185
1685
16
14
INĀRA PUTIKA
907
48
202
1650
17