Liepājas pilsētas dome
OSIPOVA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ELITA KOSAKA
174
1127
47
2592
1
Ievēlēts
2
ALEKSANDRS ŠEMJAKINS
932
249
167
1594
2
3
DENISS PRIVALOVS
1025
150
173
1489
3
6
MARIJA BAMBUĻAKA
1035
139
174
1477
4
7
CARL JOAKIM BIORSMARK
1028
141
179
1474
5
8
ANDREJS GLAZUNS
1046
130
172
1470
6
10
KONSTANTĪNS VASIĻJEVS
1059
120
169
1463
7
4
TATJANA ŅIKITENKO
1048
125
175
1462
8
5
ALEKSEJS ĻAPUNOVS
1046
126
176
1462
9
9
SANDRA ANOHINA
1036
129
183
1458
10
11
SVETLANA IVAŅENKO
1073
103
172
1443
11
15
ALEKSANDRS BALAGUŠS
1064
106
178
1440
12
13
KRISTĪNA LAPATINA
1064
105
179
1438
13
12
VERA FELDMANE
1064
103
181
1434
14
14
ILZE DURŅEVA
1073
89
186
1415
15