Liepājas pilsētas dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SILVA GOLDE
213
1050
87
2587
1
Ievēlēts
5
DZINTRA LITAVNIECE
929
184
237
1571
2
2
VOLDEMĀRS KĀRKLIŅŠ
987
132
231
1525
3
7
JEVGĒNIJA MICKĒVIČA
967
122
261
1485
4
6
ZIGURDS KIRHNERS
980
114
256
1482
5
3
MAREKS MEDIŅŠ
886
156
308
1472
6
16
SANDRA ŠĒNIŅA
983
95
272
1447
7
4
INGA AUZIŅA
992
90
268
1446
8
13
ELGARS ROGA
1006
79
265
1438
9
11
RENATE GABALIŅA
999
82
269
1437
10
10
GUNTIS RATNIEKS
1001
80
269
1435
11
9
INGUS MARŠALS
949
100
301
1423
12
8
MAIJA KORŅĒJEVA
1018
60
272
1412
13
15
ULDIS JUSUPOVS
1009
59
282
1401
14
14
VILNIS SILARĀJS
1031
43
276
1391
15
12
SARMĪTE STRAZDIŅA
1050
32
268
1388
16