Liepājas pilsētas dome
"LIEPĀJAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ULDIS SESKS
1247
5015
564
13285
1
Ievēlēts
2
GUNĀRS ANSIŅŠ
4720
1494
612
9716
2
Ievēlēts
3
HELVIJS VALCIS
5250
1008
568
9274
3
Ievēlēts
4
GUNTARS KRIEVIŅŠ
5308
835
683
8986
4
Ievēlēts
7
OSKARS ZĪDS
5469
726
631
8929
5
Ievēlēts
10
VALDIS SKUJIŅŠ
5010
852
964
8722
6
Ievēlēts
18
IRĒNA OPŠTEINE
4740
984
1102
8716
7
8
LUDMILA MOLČANOVA
5211
705
910
8629
8
6
EDVĪNS STRIKS
5589
515
722
8627
9
15
BAIBA KĻAVA
5573
518
735
8617
10
5
IMANTS JĀNIS RESNIS
5055
773
998
8609
11
17
BRIGITA DREIŽE
5507
491
828
8497
12
11
ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS
5692
358
776
8416
13
16
AIGARS PUKS
5505
426
895
8365
14
13
ASTRĪDA VĒRDIŅA
5653
298
875
8257
15
12
ANNA KRILOVA
4934
654
1238
8250
16
9
PĀVELS JURS
5512
364
950
8248
17
14
DIANA BIKOVA
5662
265
899
8200
18