Ventspils pilsētas dome
"JAUNAIS LAIKS", "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
ILZE BĒRZIŅA
653
265
82
1635
1
Ievēlēts
6
IVARS LANDMANIS
667
255
78
1629
2
Ievēlēts
1
OJĀRS GRINBERGS
330
399
271
1580
3
5
DACE KORNA
713
205
82
1575
4
4
GUNTARS SEILIS
686
216
98
1570
5
2
UĢIS GOLDMANIS
759
149
92
1509
6
8
JĀNIS STRŪĢIS
704
175
121
1506
7
12
VELTA VOČTAVA
696
166
138
1480
8
7
RITA LIEĢE
791
105
104
1453
9
10
INESE GAIDUKA
828
72
100
1424
10
9
OSKARS JUNKARS
805
83
112
1423
11
13
DIĀNA SKUDRA
813
79
108
1423
12
11
ARTA VANCĀNE
843
63
94
1421
13
14
GERDA ĢERTRŪDE ŠNEIDERE
826
64
110
1406
14
15
JEĻENA SIDĻAROVIČA
781
69
150
1371
15
16
ANATOLIJS GĻANENKO
726
87
187
1352
16