Alsungas novada dome
ALSUNGAS DEMOKRĀTI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
EDGARS ZVEJNIEKS
44
76
12
213
1
Ievēlēts
3
AINARS MACPANS
67
53
12
190
2
Ievēlēts
9
AIGA ĶIKURE
87
33
12
170
3
Ievēlēts
11
SARMĪTE BITENIECE
86
33
13
169
4
12
BRUNO BAUMANIS
88
31
13
167
5
4
GVIDO BIŠOFS
75
35
22
162
6
5
JĀNIS GORNIJS
67
38
27
160
7
6
GUNITA GALIŅA
88
26
18
157
8
8
JĀNIS ŠMIDBERGS
88
25
19
155
9
10
MAIRA PEKSTE
92
23
17
155
10
7
DACE SILIŅA
88
23
21
151
11
2
JĀNIS PETROVIČS
89
22
21
150
12