Pāvilostas novada dome
NOVADNIEKI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
GATIS ŠTOKMANIS
91
60
45
235
1
Ievēlēts
1
LIENE GLEZERE
97
53
46
227
2
Ievēlēts
12
ULDIS KURZEMNIEKS
132
32
32
220
3
4
DACE BUNKA
118
36
42
214
4
10
RUDĪTE JANCE
123
33
40
213
5
8
VILNIS GRIGORJEVS
106
39
51
208
6
6
MONTA PĒTERMANE
127
26
43
203
7
13
LIENE ZAĻKALNE-PELNĒNA
131
24
41
203
8
3
IVARS LAPIŅŠ
109
34
53
201
9
5
ARNIS VĪTOLIŅŠ
125
24
47
197
10
11
ĒRIKS GAUSMANIS
135
17
44
193
11
7
SINTIJA FREIDENFELDE-VĪTOLIŅA
125
21
50
191
12
9
EDIJS APLOKS
133
16
47
189
13