Pāvilostas novada dome
DOMUBIEDRI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
ANNA BRŪKLE
56
102
24
289
1
Ievēlēts
9
INDRA ZIEMELE
102
49
31
229
2
Ievēlēts
7
ASTRĪDA ARĀJA
95
49
38
222
3
5
GUNTARS KREICBERGS
100
42
40
213
4
6
DACE BAUMANE
101
39
42
208
5
8
GUNA LAUMANE
121
28
33
206
6
10
AIVARS SPRUDZĀNS
110
30
42
199
7
11
BAIBA ARĀJA
114
28
40
199
8
13
ANTA ANŠEVICA
103
33
46
198
9
12
JĀNIS ERNSTSONS
118
22
42
191
10
1
ĒRIKS LŪKS
73
44
65
190
11
3
IRINA KURČANOVA
85
36
61
186
12
4
IRINA ZĪTARE
123
16
43
184
13
14
EMĪLS LIBKENS
106
22
54
179
14