Nīcas novada dome
DIVI KRASTI - VIENS NOVADS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
MĀRTIŅŠ ĀBOLS
120
173
16
575
1
Ievēlēts
1
MĀRIS VECBAŠTIKS
161
115
33
500
2
Ievēlēts
11
ILGVARS PIRTNIEKS
198
79
32
465
3
Ievēlēts
2
MĀRIS NIEDOLS
200
65
44
439
4
6
ZENTA AUZA
210
52
47
423
5
7
SANDRA SIMSONE
232
41
36
423
6
14
SARMĪTE ZUSĀNE
224
44
41
421
7
4
MONTA LATAKAITE
216
43
50
411
8
9
AĻONA LŪKA
240
31
38
411
9
10
DAINIS PŪCE
239
29
41
406
10
8
LAURA LIPSKA
212
40
57
401
11
13
SANITA MAZĀ
237
27
45
400
12
15
ARVILS BLŪMS
235
28
46
400
13
5
ALEKSANDRS LIPSKIS
211
36
62
392
14
12
ANDRIS ŠTEINBERGS
234
24
51
391
15