Vaiņodes novada dome
"NOVADA NĀKOTNEI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
BIRUTA STRĒLE
90
203
51
569
1
Ievēlēts
3
ILONA BLUMBERGA
186
141
17
541
2
Ievēlēts
2
OĻEGS JURJEVS
178
132
34
515
3
Ievēlēts
4
REINIS ULBERTS
225
99
20
496
4
Ievēlēts
5
ANDRIS GRĒBERS
253
76
15
478
5
9
JĀNIS MEGNIS
251
77
16
478
6
14
ĒRIKS GĒCIS
247
74
23
468
7
8
OJĀRS TROIKA
248
69
27
459
8
11
DZIDRA MEŽAINE
267
44
33
428
9
10
IVARS MATISONS
260
46
38
425
10
6
DACE GROSBERGA
244
46
54
409
11
7
INETA JURĶE
246
45
53
409
12
12
ILGA JONIKĀNE
265
34
45
406
13
13
DAIGA TIĻĻA
258
35
51
401
14