Vaiņodes novada dome
NOVADA TAGADNEI UN NĀKOTNEI.
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ZIGMUNDS MICKUS
52
109
18
300
1
Ievēlēts
4
ANDA ČERŅAVSKA
118
45
16
238
2
Ievēlēts
2
GUNTA MINKA
109
47
23
233
3
7
ALDIS BARUTIS
132
29
18
220
4
8
GUNDARS ŠĪMANIS
125
25
29
205
5
3
AGRIS MINKA
83
45
51
203
6
14
GUNTIS MEŽAINIS
127
22
30
201
7
12
ASTRĪDA GAĻICKA
137
15
27
197
8
5
GUNTA ZĪVERTE
126
20
33
196
9
9
GATIS KAULIŅŠ
130
17
32
194
10
10
DAINA NEILANDE
130
17
32
194
11
15
INGA PRŪSE
128
17
34
192
12
13
ANITA ŠVAŽA
139
10
30
189
13
6
INGUNA LAPIŅA
119
17
43
183
14
11
AIVARS ZĪVERTS
129
11
39
181
15