Vaiņodes novada dome
VAIŅODES NOVADA ATTĪSTĪBAI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VISVALDIS JANSONS
37
486
4
1098
1
Ievēlēts
2
ARVĪDS DESMITNIEKS
322
147
58
705
2
Ievēlēts
7
TEODORS ROZE
353
122
52
686
3
Ievēlēts
10
UĢIS MELBĀRDIS
373
96
58
654
4
Ievēlēts
8
ARTIS BALODIS
389
87
51
652
5
Ievēlēts
4
SANDRA ĶEMPE
365
98
64
650
6
Ievēlēts
3
IMANTS REMESS
370
87
70
633
7
Ievēlēts
6
AIGARS DĪKS
395
74
58
632
8
5
JURIS GROSBERGS
380
80
67
629
9
9
MĀRĪTE KEIŠA
405
65
57
624
10
14
AIGA JAUNZEME
395
62
70
608
11
12
ARNIS BOKUMS
379
64
84
596
12
15
ĢIRTS JANSONS
367
68
92
592
13
11
LELDE SAULĪTE
390
55
82
589
14
13
ANDIS GRUNDMANIS
368
64
95
585
15