Rojas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
IVARS INDRUŠKEVIČS
91
80
22
337
1
Ievēlēts
16
ANNEMARIJA LORMANE
114
63
16
326
2
Ievēlēts
7
ILZE INDRUŠKEVIČA
117
61
15
325
3
1
ROBERTS ŠILIŅŠ
98
63
32
310
4
15
IGORS ROĻA
126
32
35
276
5
14
VIKTORS LĪCIS
139
24
30
273
6
4
INITA AUNIŅA
136
24
33
270
7
13
MODRĪTE KATKOVSKA
137
23
33
269
8
11
GINTS BERVALDS
138
22
33
268
9
8
LITA GRUDKINA
138
20
35
264
10
5
JURIS OZOLS
147
14
32
261
11
6
INGA MAKSAKOVA
153
10
30
259
12
17
PĀRSLA BIRZNIECE
142
14
37
256
13
2
DROSMA GREIŠKO
138
15
40
254
14
12
DACE VERŽBILOVSKA
134
15
44
250
15
10
LĪGA BERĶE
146
8
39
248
16
18
ILGA VĪKSNE
148
7
38
248
17
9
JĀNIS ŠTEINBERGS
122
12
59
232
18