Jaunjelgavas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
12
GUNTIS OZOLIŅŠ
423
321
90
1199
1
Ievēlēts
14
AIVARS STRAZDIŅŠ
420
302
112
1158
2
Ievēlēts
15
INĀRA VĪTOLA
482
186
166
988
3
Ievēlēts
7
ILMĀRS GŪTMANIS
521
136
177
927
4
Ievēlēts
1
GUNTIS LIBEKS
435
166
233
901
5
Ievēlēts
8
VOLDEMĀRS KURTIŠS
529
117
188
897
6
Ievēlēts
13
GATIS SPŪLIS
533
108
193
883
7
10
ARNIS MENCENDORFS
567
87
180
875
8
9
IVETA LOČMELE
570
81
183
866
9
4
LARISA DINVALDE
547
88
199
857
10
6
VINETA GERŠEBEKA
534
90
210
848
11
11
MĀRA NĀBURGA
573
64
197
835
12
5
JURIS DRIĶIS
575
58
201
825
13
3
LIGITA DIKA
540
68
226
810
14
2
INGA ALBIŅA
580
45
209
804
15