Jaunjelgavas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
275.iecirknis - DAUDZESES PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
GUNTIS LIBEKS
118
28
82
2
INGA ALBIŅA
141
7
80
3
LIGITA DIKA
140
5
83
4
LARISA DINVALDE
141
6
81
5
JURIS DRIĶIS
137
8
83
6
VINETA GERŠEBEKA
97
42
89
7
ILMĀRS GŪTMANIS
111
43
74
8
VOLDEMĀRS KURTIŠS
143
12
73
9
IVETA LOČMELE
145
4
79
10
ARNIS MENCENDORFS
142
7
79
11
MĀRA NĀBURGA
142
7
79
12
GUNTIS OZOLIŅŠ
15
209
4
13
GATIS SPŪLIS
143
4
81
14
AIVARS STRAZDIŅŠ
138
28
62
15
INĀRA VĪTOLA
135
21
72