Jaunjelgavas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VALDIS PUIDA
85
98
36
316
1
Ievēlēts
2
GUNDEGA VĒVERE
116
69
34
289
2
Ievēlēts
8
ALBERTS ZARĀNS
132
55
32
277
3
13
AIGARS STUGLIS
122
59
38
275
4
12
UĢIS RUBENIS
130
46
43
257
5
15
ANDRA LAIVIŅA
131
41
47
248
6
3
SARMA STUGLE
130
40
49
245
7
9
AIJA TUKIŠA
129
40
50
244
8
14
SARMĪTE JANKOVSKA
149
29
41
242
9
7
ZANE LIEPIŅA
146
28
45
237
10
18
ULDIS KAKTIŅŠ
149
26
44
236
11
4
MAIJA VEGNERE
141
27
51
230
12
5
JĀNIS JUBASS
140
27
52
229
13
10
VITAUTS GALVANAUSKS
151
21
47
228
14
11
RUTA ČUBARE
149
14
56
212
15
6
EVERITA DĀVE
148
14
57
211
16
16
EDVĪNS ĀBOLIŅŠ
152
8
59
203
17
17
MAIRIS GABRĀNS
136
16
67
203
18