Jaunjelgavas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
275.iecirknis - DAUDZESES PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
GUNDARS STAHOVSKIS
12
9
3
2
SOLVEIGA GAIGALNIECE
3
17
4
3
JĀNIS GERHARDS
18
3
3
4
ZENTA BONDARE
19
1
4
5
LAUMA MĪLĪGA
17
3
4
6
ASTRA KRIVTEŽA
19
1
4
7
ARTA IVANOVA
18
2
4
8
ALVIS KREIZA
17
3
4
9
KĀRLIS ZEMEŠS
11
9
4
10
PĀRSLA KURSĪTE
19
1
4
11
INESE RIBAKOVA
18
2
4
12
DZINTRA ARPA
19
1
4
13
GUNTA RUPENHEITE
17
3
4
14
SOLVITA VANAGA
19
1
4
15
PĒTERIS VINDULS
18
1
5