Jaunjelgavas novada dome
PARTIJA "LPP/LC"
deputātu kandidātu saraksts
275.iecirknis - DAUDZESES PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(11)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
AINA ĶĪSE
5
2
2
2
GUNĀRS LOČMELIS
6
0
3
3
VANDA RAMIŅA
6
0
3
4
VIJA DUDENIČA
1
5
3
5
AIVA ĀBOLIŅA
6
0
3
6
DINA AĻEIŅIKOVA
5
0
4
7
ANITA EIHENTĀLE
6
0
3
8
NORMUNDS DUDENIČS
3
3
3
9
EDVĪNS SAMULIS
3
2
4
10
EDĪTE ZEMEŠA
6
0
3
11
JĀNIS OZOLIŅŠ
6
2
1